YEŞİL BURSA ORTOPEDİ

ORTEZ PROTEZ ÜRETİM VE UYGULAMA MERKEZİ

Uzman Kadro

Söz verilen günde iş tamamlama prensibi

Skolyoz Ortezi (Plastik TLSO)(Pediatrik)

T = Thorakal (göğüs bölgesi) 
L = Lumbal (bel bölgesi) 
S = Sakral (Kalça bölgesi) 
O = ortez anlamına gelir. 
Vücudu tamamen saran omurga hareketlerini kısıtlayan ortezlerdir. Lumbal vertabra travmalarında ve post-op dönemde gövdenin fleksiyon, ekstansiyon, lateral eğilimi, tam kontrolünü ve immobilizasyonunu sağlar Korsenin iç kısmı isteğe bağlı olarak plastozot materyal ile kaplanır

 

www.yesilbursaortopedi.com ©