YEŞİL BURSA ORTOPEDİ

ORTEZ PROTEZ ÜRETİM VE UYGULAMA MERKEZİ

Uzman Kadro

Söz verilen günde iş tamamlama prensibi

Kalça Abdüksiyon Ortezi-Eklemli (Yetişkinler İçin)

Total Kalça replasmanı ve revizyon operasyonu sonrası post-operatif koruma ve stabilizasyon sağlar.

Femoral baş reseksiyonu sonrası endikedir.

Düzeltme osteotomisi sonrası uygulanabilir.

www.yesilbursaortopedi.com ©